Outubro - 2008

 momento de ternura!        foto: Josť Roberto Lemos Romeu